lørdag den 31. oktober 2009

Tvaerreligioesitet

En bekendt af mig har en bror, der er mentalt handicappet. De er tre boern, og de er blevet opdraget uden religion. Men de havde kabeltv, og hendes bror opdagede den katolske kanal, hvor de transmitterede messe hver soendag. Saa blev han religioes, og derfor spurgte foraeldrene deres katolske venner, om de ville tage ham med til gudstjeneste, men det kunne de ikke. I deres kirke kunne handicappede ikke konvertere og blive doebt, fordi de ikke ville kunne forstaa daabshandlingen og dens betydning. I stedet spurgte foraeldrene nogle andre venner, der kommer i den episkopale kirke, om de ville tage ham med (deres gudstjeneste minder meget om den katolske messe, men deres teologi er protestantisk), og det ville de gerne. Praesten der ville gerne doebe ham, fordi han var af den opfattelse, at ingen egentligt rigtigt forstaar, hvad der sker i daaben og i troen i det hele taget. Vi kan kun naerme os nogle beskrivelser. Saaledes kunne den her bror altsaa ikke kun fatte lige saa meget som ikke-handicappede, men maaske mere. Ham den sidste praest vinder.

Broren elsker at finde paa en bordboen, som han skriver ned og lader en anden laese op. En af dem har min bekendte rammet ind og haengt op paa sit kontor. Den er ret fantastisk og ret tvaerreligioes:

"heavenly father
thank you for
this fine evening
for hour friends
for hour thanksgiving
four hour dinner
for hour chanukah
jesus christ o
lord the name
of jesus thank you
god o father night
and sleeping
AMEN"

Ingen kommentarer: